Strategisk kommunikation

Ett strategiskt och kontinuerligt PR-arbete tydliggör ditt företags position, stärker varumärket och skapar goda förutsättningar för merförsäljning.

Vi på Inmema har över tio års erfarenhet inom strategisk PR och kan hjälpa dig utefter ditt företags specifika behov.

Exempel på våra strategiska tjänster är att arbeta fram en kommunikations- och mediepolicy eller en policy för kriskommunikation. Andra frågor vi kan hantera är profilfrågor och sponsring.