Write1(1)

Så här arbetar vi

På Inmema PR hanterar vi all form av kommunikation, från analys och strategi till operativt genomförande och uppföljande utvärdering.

Vårt arbetssätt baseras helt och hållet på team-arbete där varje kundsamarbete sker i mindre eller större arbetsgrupper – men med en konsult som har huvudansvaret för kunden. Detta innebär att våra kunder alltid har minst två konsulter till sitt förfogande som är insatta i företagets verksamhet och som finns till hands för uppdrag och rådgivning.