Om Inmema PR

Inmema PR är den resultatinriktade och personliga byrån som hanterar allt ifrån strategisk marknadskommunikation, medierelationer och internkommunikation till renodlad ekonomisk information (IR).

Företaget grundades 1994 och våra konsulter har lång erfarenhet inom kommunikationsområdet, med bakgrund från privat och offentlig sektor, intern och extern kommunikation, marknadsföring och journalistik.

De kunder vi samarbetar med är såväl stora internationella bolag som mindre och medelstora svenska organisationer och företag, noterade eller ickenoterade. De flesta av våra kunder har vi arbetat med i många år. Nya kunder får vi i första hand genom goda referenser och rekommendationer.