Mediekommunikation

För att skapa goda medierelationer krävs långsiktighet, engagemang, kontinuitet och framför allt – ett genomtänkt budskap anpassat efter mottagaren. Inmema PR hjälper ditt företag att nå ut med rätt budskap, vid rätt tidpunkt och till rätt journalister.

Vi har goda kontaktytor inom journalistbranschen och är experter på att bygga upp och stärka företags förtroendekapital.

Specifika tjänster kan röra medieträning, att arrangera journalistmöten eller att formulera pressmeddelanden och debattartiklar. Vi hjälper dig att nå de journalister du önskar kommunicera med.