Marknadskommunikation

En effektiv marknadskommunikation lägger grunden för hur ditt företag uppfattas av omvärlden. Oavsett om syftet med marknadskommunikationen är att generera ökad försäljning, stärka varumärket eller skapa kännedom hos konsumenter om nya produkter eller tjänster, så ska all information från företaget vara enhetlig, tydlig och genomsyras av samma grundbudskap.

Exempel på våra tjänster inom marknadskommunikation är produktion av kundtidningar och nyhetsbrev, framtagande av presentationsmaterial och kundcase, projektledning och utformning av webbplatser samt annonsproduktion.