Lag T

Internkommunikation

En smidig och välstrukturerad internkommunikation är en ytterst viktig beståndsdel i ett företags dagliga verksamhet. Hur företagets medarbetare ser på och förstår företagets mål och strategier påverkar i högsta grad hur företaget i slutändan lyckas.

Inmema PR erbjuder hela skalan av tjänster inom internkommunikation och upprättar bland annat utförliga kommunikationsplaner där företagets tillvägagångssätt vid den interna informationsprocessen preciseras och fastställs. Vi hjälper till att kommunicera förändringar hos företaget, producera personaltidningar och nyhetsbrev samt utforma material för företagets intranät. Vi kan även hjälpa dig att arrangera evenemang som seminarier och kick-offer.