Ekonomisk kommunikation / IR

Inmema PR har mångårig erfarenhet av att arbeta med investor relations för bolag som är noterade men även för organisationer eller företag som önskar agera professionellt med sin ekonomiska kommunikation. Tjänster för dessa områden är därför en självklar del av vårt utbud.

Exempel är hantering av analytikerträffar, kontakt med ekonomijournalister och hjälp att utforma ekonomisk information på webben.

Den finansiella rapporteringen utgör kärnan i IR-arbetet. Inmema har lång erfarenhet av att bistå företag i arbetet med årsredovisningar och delårsrapporter. Vi hjälper dig med allt från idé, analys och koncept till manus, projektledning, form och teknisk produktion.